Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC1 25/06/2024 – Anh Tuấn Hóc Môn Nối Tiếp Chiến Thắng

Trận 14 CPC1 25/06/2024 giữa anh Danh Vĩnh Long và anh Tuấn Hóc Môn, gà của anh Tuấn bị dí bạc ngay lúc đầu nhưng đá vài chân thì tình thế lật ngược, gà anh Danh bị đá cho tơi bời kêu quang quác.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Danh VL

Gà xanh của anh Tuấn HM

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *