Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC1 Ngày 05/09/2024 – Anh Tân Rạch Giá Và Anh Phước Cần Thơ

Trận 14 CPC1 ngày 05/09/2024 là trận đấu giải quyết ân oán của anh Tân Rạch Giá và anh Phước Cần Thơ sau nhiều lần bất phân thắng bại.

Cặp chiến kê xuất trận lần này là khét cam gặp điều lửa xổ đá 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Tân thả gà đỏ

Anh Phước thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *