Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC2 07/07/2024 – Gà Anh Ton Bị Lọt 1 Cựa Sườn Té Tại Chỗ

Trận 14 CPC2 07/07/2024 giữa anh Đạt và anh Ton, trận đấu quá hay nghiêng về cánh gà anh Đạt khi gà anh Ton đang hở sườn thì đâm lọt 1 cựa vào sườn khiến gà anh Ton té ngã tại chỗ.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Đạt

Gà xanh của anh Ton

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *