Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC2 09/06/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Chấp Cựa Cây Trên Cây Dưới

Trận 14 CPC2 09/06/2024 giữa anh Mỹ Liều và anh Tám. Gà đỏ của anh Mỹ Liều chấp cựa cây trên và cây dưới nhưng đá vẫn đâm đối thủ không thương tiếc.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 2800g của anh Mỹ Liều

Gà xanh nặng 2700g của anh Tám

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *