Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC2 26/06/2024 – Mỹ Liều Nài Gà Giỏi Hay Do Gà Xanh Nài Yếu

Trận 14 CPC2 26/06/2024 giữa anh Danh và anh Văn Tiền Giang, nài gà cho anh Danh là anh Mỹ Liều đang bị đội bạn dí bạc thấy thua trước mắt nhưng lại kết quả hòa, là do anh Mỹ Liều nài gà giỏi hay do gà xanh nài gà yếu.
Trạng gà:
Gà đỏ
Gà xanh
xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *