Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC3 08/07/2024 – Bảo Sting Tiếp Tục Thất Thủ Trước Anh Duy

Trận 14 CPC3 08/07/2024 giữa anh Bảo Sting và anh Duy, hôm nay là một ngày quá đen đối với anh Bảo Sting khi đã chuẩn bị thắng thì gặp phải chân xạo lờ của gà anh Duy.

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Gà đỏ của anh Bảo Sting

Gà xanh của anh Duy

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *