Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC3 13/06/2024 – Anh Phước CT Thắng Liên Tiếp Ở Trạng Dưới 3KG

Trận 14 CPC3 13/06/2024 giữa anh Minh và gà anh Phước Cần Thơ, gà xanh dưới 3kg vẫn khỏe đá liên tục gà đỏ không kịp thở và nhận thua.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ nặng 3050g của anh Minh

Gà xanh nặng 2900g của anh Phước CT

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *