Chat with us, powered by LiveChat

Trận 14 CPC3 17/06/2024 – Nài Gà Của Duyên Ti Thất Thủ, Thua Cái Thứ 3

Trận 14 CPC3 17/06/2024 giữa anh Minh và anh Nhã, mẻ gà bướm của anh Minh tiếp tục khiến cho lính của Duyên Ti và anh Nhã nhận cay đắng khi thua liên tiếp 3 trận.
Trạng gà: đồng trạng 2800g
Gà đỏ của anh Minh
Gà xanh của anh Nhã
Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *