Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC1 01/06/2024 – Đẳng Cấp Gà Của Anh Phương Củ Chi

Trận 15 CPC1 01/06/2024 giữa anh Phương Củ Chi và anh Tú Long An, anh Phương đá ăn 9 xổ đá 30 triệu.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Phương CC thả gà đỏ nặng 3320g

Anh Tú Long An thả gà xanh nặng 3220g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *