Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC1 04/06/2024 – Tính Gaking Gặp Đối Thủ Nặng Ký

Trận 15 CPC1 04/06/2024 giữa AZ888 và anh Cường Bến Tre, một trận gà quá hấp dẫn do anh Tính Gaking nài gà đỏ cho AZ888 nhưng gặp đối thủ nặng ký thua gà anh Cường BT.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của AZ888

Gà xanh của anh Cường Bến Tre

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *