Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 05/06/2024 – Mẻ Bướm Hiệu Bảo Sting Ăn 4 Cái Liên Tục

Trận 15 CPC2 05/06/2024 giữa anh Phúc và anh Bảo Sting, trạng gà của anh Bảo yếu ký hơn tận 400 gram nhưng vẫn giành chiến thắng và đây là trận thứ 4 trong ngày mà anh Bảo tham gia và anh ăn cả 4 trận với mẻ gà bướm úa hiệu huyền thoại của mình.

Gà đỏ nặng 3500g của anh Phúc

Gà xanh nặng 3100g của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *