Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 05/07/2024 – Gà Bảo Sting Chồng Độ, Bất Ngờ Bỏ Chạy

Trận 15 CPC2 05/07/2024 giữa anh Út và anh Bảo Sting, trận chồng độ gà lần thứ 2 của anh Bảo Sting, gà đá rất hay nhưng phút cuối lại bất ngờ bỏ chạy gây khó hiểu.

Trạng gà: chênh lệch 250g

Gà đỏ nặng 3800g của anh Út

Gà xanh nặng 3550g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *