Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 07/07/2024 – Úa Mồng Lá Của Anh Khanh Đá Như Máy Sấy

Trận 15 CPC2 07/07/2024 giữa anh Khanh và anh Thanh Thủ Đức, cánh gà úa mồng lá của anh Khanh đá gà que chân xanh không còn manh giáp.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3600g của anh Khanh

Gà xanh nặng 3500g của anh Thanh TĐ

Đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *