Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 23/06/2024 – Gà Anh Cọp Đá Đòn Như Cọp

Trận 15 CPC2 23/06/2024 giữa anh Dư Cù Lao và anh Cọp, gà anh Cọp đá quá đẳng cấp đâm một chân như búa tạ khiến gà anh Dự CL ói và nằm luôn tại chỗ.
Trạng gà: đồng trạng 3400g
Gà đỏ của anh Dư Cù Lao
Gà xanh của anh Cọp
Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *