Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 28/06/2024 – Mỹ Liều Chịu Không Nổi Với Bảo Sting

Trận 15 CPC2 28/06/2024 giữa anh Lợi và anh Cấm, thả gà đỏ là anh Mỹ Liều còn thả cho gà xanh là anh Bảo Sting. Anh Bảo Sting tiếp tục giành chiến thắng và hôm nay chưa có ai ngăn cản được anh Bảo Sting.

Trạng gà: đồng trạng 2940g

Gà đỏ của anh Lợi

Gà xanh của anh Cấm

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *