Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 30/06/2024 – Bảo Sting Nài Gà Cho Quốc BD, Vẫn Còn Đen

Trận 15 CPC2 30/06/2024 giữa anh Linh Tây Ninh va anh Quốc Bình Dương, nài gà cho anh Quốc là anh Bảo Sting và vẫn tiếp tục thua, hình như hôm nay vận đen của anh Bảo Sting đã tới.

Trạng gà: chênh lệch 200g

Gà đỏ nặng 3050g của anh Linh TN

Gà xanh nặng 2850g của anh Quốc BD

Đỏ đá ăn 9 xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *