Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC2 Ngày 01/05/2024 – Mỹ Liều Và Anh Nhựt [Chồng Độ 50 Triệu]

Tiếp tục là Idol Mỹ Liều với gà điều đỏ cáp đá với gà bướm của anh Bảo Sting

Trận 15 CPC2 ngày 01/05/2024 giữa anh Mỹ Liều và anh Bảo Sting (Nhựt) chồng độ xổ đá 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 1 chấm

Meron: anh Mỹ Liều 3070g

Wala: anh Nhựt 2970g (chồng độ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *