Chat with us, powered by LiveChat

Trận 15 CPC3 13/06/2024 – Bướm Cọp Của Anh Tuấn VT Tiếp Tục Chiến Thắng

Trận 15 CPC3 13/06/2024 giữa anh Tuấn Vũng Tàu và gà anh Thịnh, gà xanh đụng độ phải bướm cọp của anh Tuấn chiến thắng về tay với gà đỏ ở các trận xổ lớn.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Tuấn VT

Gà xanh của anh Thịnh

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *