Chat with us, powered by LiveChat

Trận 16 CPC1 11/07/2024 – Cánh Gà Anh Đỏ Bất Bại, Chuỗi Thắng Thứ 3

Trận 16 CPC1 11/07/2024 giữa anh Đỏ va anh Tân Tiền Giang, cánh gà của anh Đỏ đẳng cấp giành chiến thắng trước anh Tân TG, đây là chuỗi thắng thứ 3 của anh Đỏ.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3300g của anh Đỏ

Gà xanh nặng 3200g của anh Tân TG

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *