Chat with us, powered by LiveChat

Trận 16 CPC2 10/07/2024 – Gà Anh Tú Đá Đối Thủ Hoảng Sợ Và Bỏ Chạy

Trận 16 CPC2 10/07/2024 giữa anh Tú và anh Út, cánh gà của anh Tú đá đòn cựa quá đâm, đâm cựa nào dính cựa đó khiến cho đối thủ hoảng sợ mà bỏ chạy.

Trạng gà: đồng trạng 1550g

Gà đỏ của anh Tú

Gà xanh của anh Út

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *