Chat with us, powered by LiveChat

Trận 17 CPC1 06/06/2024 – Phước Cần Thơ Bất Bại, Ăn 5 Trận Liên Tiếp

Trận 17 CPC1 06/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 3100gram

Gà đỏ của anh Hoà

Gà xanh của anh Phước Cần Thơ

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Lại là một trận gà quá đẳng cấp nữa đến từ gà của anh Phước Cần Thơ, gà đá đòn quá hiểm đâm liên tục chưa được 30 giây đã kết thúc trận đấu. Đây cũng là trận thắng thứ 5 liên tiếp của anh Phước CT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *