Chat with us, powered by LiveChat

Trận 17 CPC1 08/06/2024 – Gà Anh Huy Đá Cựa Đâm Như Sấm

Trận 17 CPC1 08/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 2500g

Gà đỏ của anh Huy

Gà xanh của anh Cơm

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trận gà giữa anh Huy và anh Cơm. Gà điều xanh đá cựa đâm như chỉa ba chân hạ gục đối thủ nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *