Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 01/06/2024 – Mỹ Liều Hết Số Đen, Lụm Luôn Tính Gaking

Trận 18 CPC1 01/06/2024 giữa 2 đội anh Mỹ Liều và anh Đen, Tính Gaking nài gà cho anh Đen nhưng lại gặp vận đen khi bị gà anh Mỹ Liều lụm.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ là gà của Anh Mỹ Liều

Gà xanh là gà của anh Đen

Đỏ đá ăn 8 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *