Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 01/07/2024 – Gà Điều Anh Hải Đá 1 Tay Nước Lấy Tiền

Trận 18 CPC1 01/07/2024 giữa anh Hải và anh Phúc xổ đá 30 triệu, gà điều anh Hải quá xuất sắc đá đến đối thủ bắt ra vẫn còn vô cùng máu chiến.

Đồng trạng gà 3500g

Anh Hải gà đỏ và anh Phúc gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *