Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 02/07/2024 – Anh Minh ST Phục Thù Thành Công AZ888

Trận 18 CPC1 02/07/2024 là trận đối đầu thứ 2 của anh Minh Sóc Trăng và AZ888, lần này thì anh Minh đã phục thù thành công.

Anh Minh ST gà đỏ trạng 3000g đá ăn 8.5

AZ888 gà xanh trạng 2860g

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *