Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 04/06/2024 – Tính Gaking Nài Gà Đẳng Cấp Nhưng Gặp Đen

Trận 18 CPC1 04/06/2024 giữa anh Danh Vĩnh Long và AZ888. Vẫn tiếp tục là anh Tính Gaking nài gà cho AZ888, hai chiến kê đều đá rất hay nhanh nhẹn và chịu đâm kết quả gà xanh của AZ888 nằm ói còn gà đỏ thì quay đầu bỏ chạy, kết quả gà xanh của anh Danh VL thắng.

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Gà đỏ của anh Danh Vĩnh Long

Gà xanh của AZ888

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *