Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 09/07/2024 – Gà AZ888 Đá 3 Chân Hạ Gà Anh Mỹ Liều

Trận 18 CPC1 09/07/2024 giữa anh Mỹ Liều và AZ888, cánh gà của anh AZ888 lấy lại phong độ khi đá 3 chân đã hạ gục được cánh gà của anh Mỹ Liều.

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Gà đỏ của anh Mỹ Liều

Gà xanh của AZ888

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *