Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 11/07/2024 – Mỹ Liều Quá Đẳng Cấp Chốt Hạ Tính Gaking

Trận 18 CPC1 11/07/2024 giữa anh Mỹ Liều và anh Hòa, nài gà cho anh Hòa là Tính Gaking, cánh gà anh Mỹ Liều đá đòn quá hiểm hạ gục đối thủ 1 cách như chóng.

Trạng gà:

Gà đỏ

Gà xanh

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *