Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC1 22/06/2024 – Gà Tính Gaking Đâm Liên Hoàn Cước

Trận 18 CPC1 22/06/2024 giữa anh Cường và anh Tính Gaking, gà anh Tính Gaking đâm liên hoàn cước khiến đối thủ không đứng nổi, đúng là cái tên nói lên tất cả.
Trạng gà: đồng trạng 3100g
Gà đỏ của anh Cường
Gà xanh của anh Tính Gaking
Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *