Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC3 08/07/2024 – Anh Sen Vĩnh Châu Thất Thủ Trước Anh Vàng

Trận 18 CPC3 08/07/2024 giữa anh Sen Vĩnh Châu và anh Vàng, anh Sen tiếp tục thua trước đối thủ và có lẻ hôm nay là một ngày quá đen đối với anh Sen VC khi đá 5 con gà mà thua hết 4 con.

Trạng gà: đồng trạng 3170g

Gà đỏ của anh Sen VC

Gà xanh của anh Vàng

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *