Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC3 13/06/2024 – Gà Anh Phong Đá Quá Hăng Nhưng Vẫn Thất Bại

Trận 18 CPC3 13/06/2024 giữa anh Phong và anh Sang, gà đỏ trụ khỏe nhưng vẫn ói máu dưới cựa của gà xanh

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Phong

Gà xanh của anh Sang

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *