Chat with us, powered by LiveChat

Trận 18 CPC3 25/06/2024 – Gà Phu Phu Té, Về Bình Dương Bán Nước Tương

Trận 18 CPC3 25/06/2024 giữa anh Phu Phu và anh Bảo Hóc Môn, trận đấu diễn ra hấp dẫn cùng với độ bươi chà quá rat của 2 chiến kê, may mắn đã không mĩm cười với anh Phu Phu khi gà anh bị đá té và thua luôn sau đó.

Trạng gà: đồng trạng 2550g

Gà đỏ của anh Phu Phu

Gà xanh của anh Bảo HM

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *