Chat with us, powered by LiveChat

Trận 19 CPC2 07/07/2024 – Gà Bảo Sting Chồng Độ Đá Như Máy Khâu

Trận 19 CPC2 07/07/2024 giữa anh Tuấn và anh Bảo Sting, bồ gà tiếp tục đến hồi gây cắn khi anh Bảo Sting lại chồng độ gà cái đầu tiên và giành chiến thắng, hi vọng sẽ còn nhiều trận chồng độ trong hôm nay.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Tuấn

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *