Chat with us, powered by LiveChat

Trận 19 CPC3 24/06/2024 – Mẻ Gà Bướm Hiệu Của Bảo Sting Đá 1 Tỷ

Trận 19 CPC3 24/06/2024 giữa anh Tròn kiên Giang và anh Bảo Sting, mẻ gà bướm úa hiệu của Bảo Sting tiếp tục ra trận đá xổ 1 tỷ, đúng là mẻ bướm huyền thoại không làm anh em thất vọng.

Trạng gà: chênh lệch 200g

Gà đỏ nặng 2800g của anh Tròn KG

Gà xanh nặng 2600g của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 8 xổ 1 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *