Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC1 29/06/2024 – Gà Chưa Thả Anh Bin Đã Bị Dí Bạc

Trận 2 CPC1 29/06/2024 giữa anh Minh Vũng Tàu và anh Bin, gà chưa thả anh Minh VT đã dí bạc xuống còn ăn 7 và cái kết phải nhận lấy trái đắng khi quá tự tin trước gà của anh Bin.

Trạng gà: đồng trạng 4000g

Gà đỏ của anh Minh VT

Gà xanh của anh Bin

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *