Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC2 07/07/2024 – Gà Bướm Anh Tuấn Đá, Gà Điều Không Chịu Nổi

Trận 2 CPC2 07/07/2024 giữa gà anh Tuấn và anh Minh Vũng Tàu, cánh gà bướm của anh Tuấn đá quá cựa khiến gà điều của anh Minh VT không thể chống đỡ nổi.

Trạng gà: đồng trạng 3500g

Gà đỏ của anh Tuấn

Gà xanh của anh Minh VT

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *