Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC2 09/06/2024 – Gà Anh Bình Điềm Tỉnh Khiến Đối Thủ Bỏ Chạy

Trận 2 CPC2 09/06/2024 là trận đấu giữa anh Duy Sài Gòn và anh Bình Sài Gòn là một trận đấu thu hút người xem vì độ điềm tĩnh của gà xanh khiến gà đỏ sợ đến bỏ chạy

Trạng gà: đồng trạng 2750g

Gà đỏ của anh Duy Sài Gòn

Gà xanh của anh Bình Sài Gòn

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *