Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC2 30/06/2024 – Gà An Trường Võ Ra Quân Thuận Lợi

Trận 2 CPC2 30/06/2024 giữa anh Khanh Cần Thơ và anh An Trường Võ, mẻ gà bướm của anh An thắng dễ dàng ngay trận đầu ra quân.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Khanh CT

Gà xanh của anh An Trường Võ

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *