Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC3 08/07/2024 – Hiển Long Xuyên Đụng Độ Phước Cần Thơ

Trận 2 CPC3 08/07/2024 giữa anh Phước Cần Thơ và anh Hiển Long Xuyên, mẻ gà anh Phước CT đá đâm quá cay nghiệt khiến gà chú Hiển LX cũng phải nằm tại chỗ.

Trạng gà: đồng trạng 2750g

Gà đỏ của anh Phước CT

Gà xanh của anh Hiển Long Xuyên

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *