Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC3 18/06/2024 – Gà Phước Cần Thơ Xuất Sắc Hạ Gục Đối Thủ

Trận 2 CPC3 18/06/2024 giữa anh Phước Cần Thơ và anh Thanh Bến Tre, gà anh Phước quá xuất sắc hạ gục đối thủ quá nhanh và gọn.
Trạng gà: chênh lệch 60g
Gà đỏ nặng 2760 của anh Phước Cần Thơ
Gà xanh nặng 2700g của anh Thanh Bến Tre
Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *