Chat with us, powered by LiveChat

Trận 2 CPC3 21/06/2024 – Gà Bé Năm Đá 3 Chân, Gà Khét Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 21/06/2024 giữa anh Bé Năm và anh Thanh Bến Tre, gà của anh Bé Năm đá nước chân quá mạnh, mới đá có 3 chân thì gà anh Thanh Bến Tre đã không chịu nổi mà bỏ chạy.
Trạng gà: chênh lệch 80g
Gà đỏ nặng 3000g của anh Bé Năm
Gà xanh nặng 2920g của anh Thanh Bến Tre
Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *