Chat with us, powered by LiveChat

Trận 20 CPC1 Ngày 02/05/2024 – Anh Đen Gặp Anh Tám Xổ Đá 30

Trận 20 CPC1 ngày 02/05/2024 là cuộc chiến duyên nợ giữa anh Đen và anh Tám xổ đá 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Đen gà đỏ (bướm úa) do anh Tính Gà King thả gà

Gà xanh là gà úa do anh Tám thả gà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *