Chat with us, powered by LiveChat

Trận 20 CPC2 07/07/2024 – Gà Anh Hiếu Đá 1 Chân, Gà Anh Bình Bỏ Chạy

Trận 20 CPC2 07/07/2024 giữa anh Bình Sài Gòn và anh Hiếu, cánh gà của anh Hiếu đá đòn độc và hiểm nạp gà khét của anh Bình SG chỉ mới 1 chân đã phải bỏ chạy.

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Gà đỏ của anh Bình SG

Gà xanh của anh Hiếu

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *