Chat with us, powered by LiveChat

Trận 20 CPC3 06/07/2024 – Gà Anh Bửu Đá 1 Chân Chí Mạng

Trận 20 CPC3 06/07/2024 giữa anh Bin và anh Bửu, cánh gà anh Bửu có chân đá quá chắc cựa, nạp một chân chí mạng khiến gà anh Bin nằm gục luôn tại chỗ.

Trạng gà: chênh lệch 70g

Gà đỏ nặng 2930g của anh Bin

Gà xanh nặng 2860g của anh Bửu

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *