Chat with us, powered by LiveChat

Trận 21 CPC1 02/07/2024 – Khét Cọp AZ888 Đối Đầu Đối Thủ Mạnh

Trận 21 CPC1 02/07/2024 giữa anh Phát và AZ888, khét cọp AZ888 đá hay nhưng đối đầu đối thủ quá mạnh thì thất bại là chuyện bình thường.

Anh Phát gà đỏ trạng 3000g đá ăn 9

AZ888 gà xanh trạng 2900g

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *