Chat with us, powered by LiveChat

Trận 21 CPC1 11/06/2024 – Gà Úa Đâm Như Máy, Gà AZ888 Dính Cựa Liên Tục

Trận 21 CPC1 11/06/2024 giữa gà của AZ888 và gà của anh Danh VL, gà úa đâm như chĩa khiến gà xanh mồng trích đỡ không nổi.
Trạng gà: đồng trạng 3100g
Gà đỏ của AZ888
Gà xanh của anh Danh VL
Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *