Chat with us, powered by LiveChat

Trận 21 CPC2 21/06/2024 – Gà Bảo Sting Thắng Ngay Trận Đầu Ra Quân

Trận 21 CPC2 21/06/2024 giữa anh Bảo Sting và anh Lộc Bến Tre, mẻ gà điều của anh Bảo Sting tiếp tục giành thắng lợi ngay trong trận đầu ra quân.
Trạng gà: đồng trạng 3700g
Gà đỏ của anh Bảo Sting
Gà xanh của anh Lộc Bến Tre
Đỏ đá ăn 8 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *