Chat with us, powered by LiveChat

Trận 21 CPC3 06/07/2024 – Gà Phước Cần Thơ Đá Quá Khủng Khiếp

Trận 21 CPC3 06/07/2024 giữa anh Đen và anh Phước Cần Thơ, cánh gà của anh Phước CT chỉ đứng né và canh đá lại chỉ một chân có luôn kết quả quá đẳng cấp.

Trạng gà: đồng trạng 3150g

Gà đỏ của anh Đen

Gà xanh của anh Phước CT

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *