Chat with us, powered by LiveChat

Trận 22 CPC1 02/07/2024 – AZ888 Phục Thù Thành Công Trước Anh Phát

Trận 22 CPC1 02/07/2024 là trận tái đấu giữa anh Phát và AZ888, lần này thì AZ888 đã phục thù thành công bằng 1 chiến thắng đẳng cấp.

Anh Phát vẫn gà đỏ trạng 2840g đá ăn 8.5

AZ888 gà xanh trạng 2760g

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *