Chat with us, powered by LiveChat

Trận 22 CPC1 Ngày 02/05/2024 – Tính Gà King Phục Thù Anh Huy SG

Trận 22 CPC1 ngày 02/05/2024 giữa anh Tính Gà King và anh Huy Sài Gòn xổ đá 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch gần 1 chấm

Gà đỏ của anh Tính Gà King nặng 3100g

Gà xanh của anh Huy Sài Gòn nặng 3020g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *